Patirtis teisėkūros srityje

Advokatas Šarūnas Jazukevičius įgijo daug vertingos patirties teisėkūros srityje. Dirbdamas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Teisės departamente, advokatas paruošė apie 160 teisinių išvadų dėl įstatymų projektų, kuriais buvo priimti, pakeisti ir (ar) papildyti šie įstatymai:

 • Administracinių bylų teisenos įstatymas,
 • Administracinių nusižengimų kodeksas,
 • Administracinių teisės pažeidimų kodeksas,
 • Alkoholio kontrolės įstatymas,
 • Aviacijos įstatymas,
 • Bankų įstatymas,
 • Baudžiamasis kodeksas,
 • Civilinės krašto apsaugos tarnybos statutas,
 • Civilinio proceso kodeksas,
 • Finansinio tvarumo įstatymas,
 • Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas,
 • Gyventojų registro įstatymas,
 • Gyventojų turto deklaravimo įstatymas,
 • Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymas,
 • Įstatymas dėl Baudžiamosios teisės konvencijos dėl korupcijos papildomo protokolo ratifikavimo,
 • Įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Norvegijos Karalystės Vyriausybės susitarimo dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos ratifikavimo“,
 • Karo padėties įstatymas,
 • Kelių transporto kodeksas,
 • Kovinių ginklų naudojimo krašto apsaugos sistemoje statutas,
 • Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas,
 • Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro įstatymas,
 • Maisto įstatymas,
 • Mokesčių administravimo įstatymas,
 • Nacionalinio saugumo pragintų įstatymas,
 • Nedarbo socialinio draudimo įstatymas,
 • Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas,
 • Operatyvinės veiklos įstatymas,
 • Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymas,
 • Policijos veiklos įstatymas,
 • Poligrafo naudojimo įstatymas,
 • Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymas,
 • Prekybinės laivybos įstatymas,
 • Privačios detektyvinės veiklos įstatymas,
 • Prokuratūros įstatymas,
 • Reklamos įstatymas,
 • Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas,
 • Seimo kontrolierių įstatymas,
 • Seimo statutas,
 • Sprogmenų apyvartos kontrolės įstatymas,
 • Strateginių prekių kontrolės įstatymas,
 • Švietimo įstatymas,
 • Teismo įstatymas,
 • Transporto lengvatų įstatymas,
 • Triukšmo valdymo įstatymas,
 • Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas,
 • Valstybės gynimo tarybos įstatymas,
 • Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas,
 • Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas,
 • Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymas,
 • Valstybės tarnybos įstatymas,
 • Valstybinio socialinio draudimo įstatymas,
 • Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymas,
 • Vartotojų teisių apsaugos įstatymas,
 • Vidaus tarnybos statutas,
 • Vidaus vandenų transporto kodeksas,
 • Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas,
 • Vietos savivaldos įstatymas,
 • Žmonių palaikų laidojimo įstatymas,
 • Žvalgybos įstatymas.                                                     

Taip pat dalyvavo ir atstovavo Seimo kanceliarijos Teisės departamento poziciją Seimo komitetų posėdžiuose ir (ar) klausymuose, kuriuose buvo svarstomi minėti įstatymų projektai.


Dėl išsamesnės informacijos prašome susisiekti su advokatu +370 673 74332.